تصویر

معرفی مشاغل : مدیر بازرگانی خارجی

توصیف کلی شغل

مسئولیت برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی اجراء و پایش و بهبود امور مربوط به بازرگانی خارجی، به‌منظور تأمین مناسب و به‌موقع نیازمندی‌های شرکت از تأمین‌کنندگان خارجی و هم‌چنین شناسایی، ارزیابی و برقراری و توسعه‌ی روابط پای‌دار با تأمین‌کنندگان خارجی مناسب در راستای اهداف و راه‌بردهای شرکت را برعهده دارد.

شرح وظایف اصلی

  • تدوین برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌ی خرید خارجی و ارتباط با تأمین‌کنندگان خارجی و هماهنگی و اجرای برنامه‌های مرتبط.
  • حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیندها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های  بازرگانی خارجی شرکت و در صورت لزوم، تدوین و بهبود آن‌ها.
  • حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیندهای مربوط به شناسایی و ارزیابی مستمر، توسعه‌ی عمل‌کرد و انتخاب تأمین‌کنندگان خارجی مناسب و در صورت لزوم تدوین و بهبود آن‌ها.
  • حصول اطمینان از ایجاد و توسعه‌ی روابط مشارکتی، مستحکم و پای‌دار با تأمین‌کنندگان خارجی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار.
  • مذاکره با تأمین‌کنندگان خارجی منتخب به‌منظور تفاهم برای عقد قرارداد و پی‌گیری و نظارت بر عقد قرارداد.
  • پی‌گیری و نظارت بر اجرای کلیه‌ی تعهدات شرکت مندرج در قرارداد با تأمین‌کنندگان خارجی و تهیه‌ی گزارش جهت ارائه به ذی‌نفعان.
  • اطمینان از انجام به‌موقع تعهدات جهت تأمین اقلام مورد نیاز شرکت.
  • رصد بازارهای خارجی و وضعیت تأمین‌کنندگان مرتبط.
  • ارائه‌ی پیش‌نهاد تحلیلی در جهت تصمیم‌سازی و بهبود مدل‌های قراردادی با تأمین‌کنندگان، به معاون بازرگانی و تولید.
  • بررسی و تأیید کلیه‌ی اسناد و مدارک مربوط به خریدهای خارجی و ارجاع آن‌ها به معاون بازرگانی جهت تأیید نهایی.

هدایت، هماهنگی و نظارت بر کارکنان بازرگانی خارجی.

سطح تأثیر

هماهنگی یا اجرای فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام می‌پذیرد.

تبدیل برنامه‌های استراتژیک به برنامه‌های عملیاتی، بخشی از اقدامات این شغل است.

ماهیت شغل، هر دو جنبه‌ی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را به‌طور متوازن در بر دارد. 

مشارکت در دست‌یابی به اهداف اصلی، به‌طور مشخص و آشکار، قابل مشاهده است.

ارتباطات شغل

ارتباطات غالب شغل، در خارج از سازمان انجام می‌پذیرد.

به‌دلیل ماهیت و نوع شرح وظیفه، اغلب ارتباطات در شکل پیچیده صورت می‌پذیرد و سطح نسبتاً بالایی از مهارت‌های ارتباطی برای قانع‌سازی و مذاکره مورد نیاز است.

ماهیت شغل و شرح وظایف آن، هدایت و مدیریت یک تیم کاری را در بر دارد.

خلاقیت و نوآوری

اصلاح رویه و دستورالعمل یا محصولات، برخی مواقع خارج از روتین‌های معمول، از جمله انتظاراتی است که در شرح وظایف این شغل، به‌طور ضمنی پیش‌بینی شده است.

شرایط احراز

الف) تحصیل:

مقطع تحصيلي پيش‌فرض: لیسانس.

رشته يا رشته‌هاي تحصيلي اولويت اول: مدیریت بازرگانی.

ساير رشته‌هاي تحصيلي مرتبط به ترتيب اولويت: کارشناس حسابداری – کارشناس کامپیوتر (گرایش سخت‌افزار) – کارشناس الکترونیک.

تجربه:

حدأقل 10 سال سابقه‌ی کار مرتبط، که 5 سال آن، سابقه‌ی مدیریت یا سرپرستی باشد.

ج) شایستگی (دانش، مهارت، خصوصیات رفتاری) ویژه:

ردیفنام شایستگی
1گزارش‌نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
2شناخت محصولات، تجهیزات و قطعات در حوزه‌ی کسب و کار شرکت
3تسلط بر زبان انگلیسی
4تسلط بر چارچوب قرارداد بین‌الملل
5تسلط بر قواعد و قوانین بین‌المللی و داخلی حوزه‌ی بازرگانی
6تسلط بر امور مالی و بانکی در حوزه‌ی بازرگانی خارجی
7تسلط بر ICDL
8مهارت ارتباطی 
9مهارت‌های سرپرستی
10مهارت برنامه‌ریزی

محیط کاری

عمده‌ی فعالیت‌های مربوط به این شغل، در محیط دفتری انجام می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درحال آپلود
سوئیچر رنگ